Skip to content

"สัตว์เลี้ยงคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ที่คอยให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ทุกครอบครัวต่างหาวิธีดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีที่สุด"

สัตว์เลี้ยงต่างก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพ เพราะพวกเราเข้าใจความต่าง พวกเราจึงรวมตัวทีม วิศวกร สัตวแพทย์ และนักกายภาพบำบัด สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง

'โคล่า กับขาเทียม'