ขาเทียมและกายอุปกรณ์

ไม่ใช่แค่เดินได้ แต่ต้องใส่สบายที่สุด
ทุกเคสแตกต่าง จึงต้องได้รับ การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด